Heel graag delen wij een passage uit Larry Fink’s jaarlijkse brief aan de CEO’s van bedrijven waarin BlackRock belegt. We doen dit met liefde en plezier omdat deze tekst grote parallellen vertoont met onze eigen Route ICR purpose. Met Route ICR faciliteren wij namelijk online de groei van ondernemer én bedrijf. Dat doen we vanuit de door Larry Fink beschreven overtuiging. Maar wat wij on top of that óók doen, is je op een begrijpelijke manier uitleggen hóe je dit zo goed mogelijk in de praktijk brengt. Het zal logisch zijn dat je juist daarmee de kans van slagen aanzienlijk vergroot!

Wat Larry Fink ons leert:

Purpose en winst: een onlosmakelijk verband

Vorig jaar schreef ik dat elk bedrijf een kader moet hebben om in dit lastige klimaat op koers te blijven en dat dit begint met een duidelijke integratie van de purpose (het oogmerk) van uw bedrijf in het businessmodel en de bedrijfsstrategie. Purpose is niet gewoon een slogan of een marketingcampagne; het is de fundamentele reden waarom het bedrijf bestaat – wat het dag in dag uit doet om waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Purpose is niet alleen het najagen van winst, maar de inspirerende kracht om winst te maken.

Winst is absoluut niet inconsistent met purpose – in feite zijn ze juist onlosmakelijk met elkaar verbonden. Winst is onmisbaar om een bedrijf in staat te stellen langdurig in het belang van alle betrokkenen te handelen, niet alleen dat van de aandeelhouders, maar ook van de werknemers, de klanten en de gemeenschap.

Tegelijkertijd, wanneer een bedrijf werkelijk begrijpt en kan overbrengen wat zijn purpose is, functioneert het met de doelgerichtheid en strategische discipline die nodig zijn voor langdurige winstgevendheid. Purpose brengt het management, werknemers en de gemeenschap op één lijn. Het stimuleert ethisch gedrag en werpt een belangrijke barricade op voor handelen dat tegen het belang van betrokkenen ingaat. Purpose geeft richting aan de cultuur, biedt een kader voor consistente besluitvormingen en draagt uiteindelijk bij tot het op peil houden van rendementen op de lange termijn voor de aandeelhouders van uw bedrijf.

Bron: de brief die Larry Fink (CEO BlackRock) onlangs aan CEO’s van bedrijven waarin BlackRock belegt (totale belegd vermogen $6.300 mrd). De (originele) Engelstalige versie van deze brief lees je op BlackRock.com/CEOletter.