Wekelijks besteden we in onze blog aandacht aan de 9 groeiprincipes van Route ICR.

Vandaag groeiprincipe 6: “Zorg dat je dagelijks werkt aan het verbeteren van de gezamenlijke visie en aanpak, want dat versterkt de ontwikkeling van een goede teamintuïtie: het deelbaar maken van de gezamenlijke visie & aanpak is noodzaak om deze te kunnen verbeteren.”

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller. De verdergaande globalisering, de digitalisering en de daarmee samenhangende transparantie zijn hiervan toonaangevende voorbeelden. Dit vraagt om een andere manier van communiceren, want het heeft de klant én medewerker wijzer gemaakt en daarmee veeleisender. Van jouw bedrijf en van jou als leider wordt daardoor steeds meer verwacht.

Kennis en ervaring delen maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. Normaal gesproken leidt dit tot betere beslissingen en vergroot het de kans op succes. Dit geldt ook voor een team van mensen. En nog beter werkt het als mensen een actieve rol hebben bij de totstandkoming van visie en aanpak.

Ondernemers moeten doorzien wat de roep om transparantie betekent voor de manier waarop zij zich profileren. De roep om transparantie wordt alleen nog maar groter. Daarmee is het langzaamaan een succesfactor en een echt marketinginstrument. Transparantie begint binnen de muren van het eigen bedrijf. Bewust werk maken van een gezamenlijke visie is de basis, want dat zorgt voor draagvlak binnen je team. Samen bouwen aan de nieuwe wereld. En het mooie is dat wat je niet zo maar afbreekt, wat je zélf bouwt.

Feitelijk stelt transparantie (potentiële) klanten in staat een helder beeld te vormen van de partij met wie zij in zee gaan. Maar ook medewerkers, leveranciers en andere partijen krijgen zo een beter beeld. En niet transparant zal daarbij steeds meer worden vertaald als niet betrouwbaar, met alle gevolgen van dien. Je kunt bijvoorbeeld niet aan goed gekwalificeerd personeel komen, omdat ze geen positief beeld over je hebben kunnen vormen.

Heel veel dingen lijken zo ontzettend logisch dat we haast vergeten dat we er toch echt bewust aandacht aan moeten besteden. Zo moet je als ondernemer je eigen beperkingen onderkennen en (durven) bouwen op de deskundigheid van de anderen. Werken aan een gedeelde en gezamenlijke visie én het doorvertalen ervan naar alle processen is een dynamisch proces dat nooit stopt. En omdat je er altijd aan werkt, en steeds kleine aanpassingen doet, ervaar je geen veranderingsprocessen. Transparantie versterkt zo teamintuïtie en tegelijkertijd het imago van je bedrijf.

Vraag: Is transparantie al een succesfactor en marketinginstrument binnen jouw bedrijf?

Recent verschenen blogs

Een lerende organisatie is de norm.

Organisaties die in staat zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden worden ook wel ‘lerende organisaties’ genoemd. In deze organisaties worden medewerkers gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. Daardoor zijn zij [...]

De ICR van je bedrijf als KSF.

Het is onze ervaring dat goed ondernemerschap sterk wordt onderschat. Vandaar onze Cruijffiaanse slogan: “Ondernemen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen.” Niet de ‘waan van de dag’ moet regeren, [...]

Niet Zichtbaar = Geen Aandacht.

Mijn naam is Paul Joore en als ik mensen vertel over de online Route ICR App krijg ik regelmatig de vraag of ondernemers eigenlijk wel wíllen werken aan hun organisatie. Want “daar is toch [...]