Organisaties die in staat zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden worden ook wel ‘lerende organisaties’ genoemd. In deze organisaties worden medewerkers gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. Daardoor zijn zij flexibeler en passen zij zich gemakkelijker aan.

Zonder het te beseffen hebben veel bedrijven de ambitie om een lerende organisatie te zijn. Want hoe fijn is het om gemotiveerde medewerkers te hebben. Die elkaar blindelings kunnen vinden en zorgen dat alles in 1 keer goed gaat. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen in de markt. En steeds weer zorgen dat je verwachtingen van klanten overtreft.

Het vreemde is dat veel directeuren en medewerkers leren nog altijd associëren met ‘school’. Jammer, want lerende organisaties zijn alerter en vergroten de kans op succes. Bovendien zijn zij zeker ook in een overspannen arbeidsmarkt een aantrekkelijkere werkgever. Talenten willen zich immers graag blijvend ontwikkelen en waar kan dat beter dan in een lerende organisatie? Lerende organisaties halen dus meer potentie uit bestaande medewerkers en zijn zo beter in staat personeel te behouden.

Learning on the job.

Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is als het gaat om het werken aan een betere organisatie. Het creëren van bewustzijn is daarom een belangrijke eerste stap op weg naar een lerende organisatie. Learning on the job is een mooie manier om dit bewustzijn te creëren én tegelijkertijd resultaten te boeken als organisatie. Zo ben je als organisatie in staat het nuttige met het aangename te verenigen. Individuele medewerkers leren en dragen bij aan een betere organisatie. 

Om learning on the job succesvol toe te passen zijn structuur en focus een belangrijke randvoorwaarde. Omdat je daarmee veel beter in staat bent om de verwachtingen van medewerker en team te managen. Een manier van werken beklijft namelijk pas met een herkenbaar en duidelijk houvast.

Bovendien is het belangrijk om successen te vieren. Enthousiasme over bereikte resultaten zorgt voor een sneeuwbaleffect binnen de organisatie. Besteed daarom vooral extra aandacht aan actieve medewerkers en de door hen aangezwengelde verbeteringen en prestaties. Kortom, voor ambitieuze ondernemers is een lerende organisatie de norm.