Wekelijks besteden we in onze blog aandacht aan de 9 groeiprincipes van Route ICR.

Vandaag groeiprincipe 7: “Onderlinge zekerheden & automatismen versterken de teamintuïtie: zorg voor een lerende organisatie en blijf groeien als ondernemer én bedrijf.”

Je moet voortdurend de kwaliteit van processen en de geleverde producten of diensten verbeteren. Doe je dat niet, dan kun je de concurrentiestrijd wel schudden. De beste mensen hebben hierbij nauwelijks sturing nodig, maar zijn tegelijkertijd heel schaars. Sturen van gedrag is daarom van het allergrootste belang. En dat begint met voorbeeldgedrag. Daarnaast organiseren en structureren we, omdat we op weg naar succes zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van het toeval. We zorgen voor een lerende organisatie en vormen daarmee de basis voor automatismen en onderlinge zekerheden.

De combinatie van voorbeeldgedrag en de wijze van organiseren en structureren bepaalt in sterke mate de cultuur van je bedrijf. Voorbeeldgedrag speelt een erg belangrijke rol, zeker in relatief kleinere bedrijven. Met structuur krijg je het gedrag van jezelf en je medewerkers in de gewenste richting. Structuur helpt je om beslissingen te nemen op basis van deugdelijke inzichten. Je bent je dan bewust van de factoren die je uiteindelijke besluit beïnvloeden. Heb je een structuur waarin je ook de werkelijke prestaties meet, dan kun je op basis daarvan besluiten om al dan niet bij te sturen. Bovendien kun je ervan leren en processen verbeteren.

Onderlinge zekerheden en automatismen helpen de teamintuïtie te versterken. Het biedt de basis voor topprestaties, máár het leerproces stelt wel hoge eisen aan het hele team. Iedereen moet bereid zijn om er 100% voor te gaan. Door te zorgen dat je organisatorische inrichting op papier staat en dus zichtbaar is, is deze ook deelbaar met je teamgenoten. Pas dan kun je gaan werken aan de kracht van herhaling.

En een goede visie moet groeien. Bovendien moet je deze doorlopend aanscherpen en / of verbeteren, want onze wereld verandert steeds sneller. De manier van denken van alle teamleden moet zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit dezelfde visie. Doe je dit niet dan slijp je geen automatismen in de uitvoering en lever je nooit topprestaties. De duidelijkheid die hiermee gepaard gaat, zorgt voor rust en komt een goede werksfeer ten goede.

Een gedeelde visie en inzicht helpen om te kunnen anticiperen op wat je teamgenoten van plan zijn te doen. Door de vastigheid van wederzijdse verwachtingspatronen kunnen teamgenoten elkaar sneller dan vinden. Hoe beter je kunt inschatten wat er op je af gaat komen, hoe beter je in staat bent om op tijd de juiste maatregelen te nemen. Voorkom dat je steeds harder gaat lopen als het mis dreigt te gaan. Want daarmee ontmoedig je het doorlopende proces van een lerende organisatie. De boodschap is om vooral slimmer te gaan bewegen!

Vraag: Is jouw bedrijf ook al een lerende organisatie?

Beter op elkaar ingespeeld met een lerende organisatie

Recent verschenen blogs

Een lerende organisatie is de norm.

Organisaties die in staat zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden worden ook wel ‘lerende organisaties’ genoemd. In deze organisaties worden medewerkers gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. Daardoor zijn zij [...]

De ICR van je bedrijf als KSF.

Het is onze ervaring dat goed ondernemerschap sterk wordt onderschat. Vandaar onze Cruijffiaanse slogan: “Ondernemen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen.” Niet de ‘waan van de dag’ moet regeren, maar [...]

Niet Zichtbaar = Geen Aandacht.

Mijn naam is Paul Joore en als ik mensen vertel over de online Route ICR App krijg ik regelmatig de vraag of ondernemers eigenlijk wel wíllen werken aan hun organisatie. Want “daar is toch [...]